2020 m. liepos 3 d. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2020-07-02

2020 m. liepos 3 d. 10 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis jos posėdžių salėje (201 k.), esančioje Gynėjų g. 8, Vilniuje.

2020 m. liepos 3 d. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo;

2. Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo;

3. Dėl Tado Prajaros dalintų medicininių apsaugos priemonių;

4. Dėl UAB Media traffic ir UAB Balticum TV prašymų;

5. Dėl savikontrolės klausimyno politikams patvirtinimo;

6. Dėl  Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. sausio 24 d.   sprendimo Nr. Sp-36 „Dėl lėšų, skiriamų Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų balsavimo komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo;

7. Dėl diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir papildomų balsavimo vietų užsienyje, kuriose vyks balsavimas, sąrašo, balsavimo dienų ir laiko;

8. Einamieji klausimai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad VRK posėdžiai yra vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografas. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami VRK interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook", „Twitter" ir „Youtube" ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.

 

Kontaktams:
tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt