2019 m. rugsėjo 22 d. vyks pakartotinis balsavimas vienmandatėse Žirmūnų, Gargždų ir Žiemgalos rinkimų apygardose

2019-09-13

Rugsėjo 13 d. vykusiame Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdyje buvo patvirtinti 2019 m. rugsėjo 8 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Žirmūnų Nr. 4, Gargždų Nr. 31 ir Žiemgalos Nr. 46 rinkimų apygardose rezultatai.

2019 m. rugsėjo 22 d. vyks pakartotinis balsavimas vienmandatėse Žirmūnų, Gargždų ir Žiemgalos rinkimų apygardose

Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalis numato, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas kandidatas, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų ir tas kandidatas gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Tuo atveju, jeigu rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir pagal minėto straipsnio 2 dalį Seimo narys nebuvo išrinktas, po dviejų savaičių nuo rinkimų dienos rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du kandidatai, gavę daugiausia balsų.

Žirmūnų rinkimų apygardoje rinkėjų skaičius – 35 127, tačiau rinkimuose dalyvavo 5 987 rinkėjas (17,04% nuo bendro rinkėjų skaičiaus).  Gargždų rinkimų apygardoje rinkėjų skaičius – 39 176, o rinkimuose dalyvavo 6 948 rinkėjas (17,74% nuo bendro rinkėjų skaičiaus). Žiemgalos rinkimų apygardoje rinkėjų skaičius – 36 112, tačiau rinkimuose dalyvavo 9 092 rinkėjas (25,18% nuo bendro rinkėjų skaičiaus).  

VRK priėmė sprendimą, kad Seimo narys nei vienoje iš minėtųjų rinkimų apygardų nebuvo išrinktas, ir nusprendė surengti rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Žirmūnų, Gargždų ir Žiemgalos rinkimų apygardose pakartotinį balsavimą dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausiai balsų balsuojant pirmą kartą.

Primename, kad daugiausiai balsų pirmajame ture Žirmūnų apygardoje surinko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Paulė Kuzmickienė, pirmojo balsavimo metu gavusi 2 054 rinkėjų balsus (34,31% nuo dalyvavusių rinkėjų), ir Gintautas Paluckas, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas, pirmojo balsavimo metu gavęs 1 570 balsus (26,22% nuo dalyvavusių rinkėjų). Gargždų rinkimų apygardoje daugiausiai balsų pirmojo balsavimo metu surinko Rasa Petrauskienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė, gavusi 1 158 rinkėjų balsus (16,67% nuo dalyvavusių rinkėjų), ir Kristupas Augustas Krivickas, Lietuvos centro partijos kandidatas, gavęs 1123 rinkėjų balsus (16,33% nuo dalyvavusių rinkėjų). Žiemgalos rinkimų apygardoje daugiausiai rinkėjų balsų pirmąjį kartą balsuojant surinko Lietuvos centro partijos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė Rūta Janutienė, gavusi 3 161 rinkėjų balsus (34,77% nuo dalyvavusių rinkėjų), ir Liudas Jonaitis,  Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas gavęs 2 950 rinkėjų balsus (32,45% nuo dalyvavusių rinkėjų).

Pakartotinis balsavimas visose trijose aukščiau minėtose rinkimų apygardose įvyks 2019 m. rugsėjo 22 d. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiausiai balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6528
El. p.: komunikacija@vrk.lt