2019 m. balandžio 18 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2019-04-17

2019 m. balandžio 18 d. 13 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2019 m. balandžio 18 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl išrinktų savivaldybių tarybų narių mandatų netekimo ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo;
 2. Dėl pavedimo savivaldybių rinkimų komisijoms organizuoti ir vykdyti 2019 m. gegužės 12 d. referendumus;
 3. Dėl 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų j Europos Parlamentą išlaidų savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose;
 4. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. Sp-31 „Dėl lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo pakeitimo;
 5. Dėl Plungės rajono, Šalčininkų rajono ir Zarasų rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo;
 6. Dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo;
 7. Dėl balsavimo patalpos adreso pakeitimo;
 8. Einamieji klausimai:
  8.1 Dėl Sauliaus Pečeliūno prašymo dėl rinkėjų informavimo apie kandidatų j Europos Parlamento    narius teistumą
  8.2 Kiti klausimai

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt