2018 m. lapkričio 8 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-11-07

2018 m. lapkričio 8 d. 10.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. lapkričio 8 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo;
2. Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo;
3. Dėl rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo savivaldybių tarybų rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo;
4. Dėl savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
5. Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimų ir referendumo biuletenio privalomos formos patvirtinimo;
6. Einamieji klausimai:
6.1. Dėl rekomendacijų „Dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas";
6.2. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas;
6.3 Kiti klausimai.
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
Kontaktams: