2018 m. lapkričio 6 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-11-05

2018 m. lapkričio 6 d. 10.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. lapkričio 6 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl iniciatyvinės grupės patariamajam referendumui paskelbti įregistravimo;
2. Dėl Kaišiadorių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo;
3. Dėl Seimo nario G. Kirkilo atvaizdo panaudojimo reklamoje „Lietuvos šimtmečio prenumeratos akcija 2019 m.";
4. Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose finansavimo, pažeidžiant įstatymų nuostatas (sprendimo pristatymas);
5. Dėl 2018 m. rugsėjo 16 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 politinės kampanijos dalyvių patikrinimo;
6. Dėl partijos ,,Jaunoji lietuva" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir priedų patikrinimo;
7. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. Sp-51 „Dėl politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo;
8. Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo;
9. Dėl politinės reklamos įkainių keitimo ir šalinimo;
10. Einamieji klausimai:
10.1. Dėl rekomendacijų „Dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas";
10.2. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas.
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
Kontaktams: