2018 m. gruodžio 4 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-12-03

2018 m. gruodžio 4 d. 10 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. gruodžio 4 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ
 
 
1. Dėl 2019 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų išlaidų savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose;
 
2. Dėl valstybės biudžeto lėšų rinkimams organizuoti naudojimo sutarties formos patvirtinimo;
 
3. Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų viešųjų pirkimų vykdymo;
 
4. Dėl Molėtų rajono ir Šilutės rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo;
 
5. Dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų ir narių pakeitimo;
 
6. Dėl Darbo partijos pripažinimo šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą; 
 
7. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. Sp-27 „Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo;
 
8. Dėl 2019 metų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo;
 
9. Dėl 2018 m. rugsėjo 16 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 politinės kampanijos dalyvių patikrinimo;
 
10. Dėl apsikeitimo duomenimis su kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis siekiant išvengti dvigubo balsavimo ar kandidatavimo rinkimuose į Europos Parlamentą tvarkos aprašo patvirtinimo;
 
11. Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo;
 
12. Dėl rinkėjų sąrašų, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą, ataskaitos apie rinkėjų kortelių įteikimą, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą apskaitos žiniaraščio formų patvirtinimo;
 
13. Dėl rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos posistemėje rinkėjai tvarkos aprašo patvirtinimo;
 
14. Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, rinkimų komisijų būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo;
 
15. Einamieji klausimai:
15.1. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas
15.2. Kiti klausimai
 
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
Kontaktams: