2,7 mln. Eur. valstybės dotacijų pasidalins septynios politinės partijos

2017-04-10

Šių metų pirmajam pusmečiui partijos, priklausomai nuo jų pasirodymo 2014 m. Europos Parlamento, 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimuose ir 2016 m. Seimo rinkimuose rezultatų, iš valstybės biudžeto gaus per 2,7 mln. Eur.

2,7 mln. Eur. valstybės dotacijų pasidalins septynios politinės partijos

Tai numatyta Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 502 000 Eur. 
Pagal įstatymą, dotacijos politinėms partijoms pervedamos du kartus per metus, iki kiekvienų metų balandžio 15 ir lapkričio 15 dienos. Pirmąjį pusmetį partijoms paskirstyta 2 751 000 Eur. 
Vyriausioji rinkimų komisija nustatė, kad Politinių partijų įstatymo reikalavimus partijoms, kurios savo veiklai finansuoti siekia iš valstybės biudžeto gauti asignavimų, pagal paduotą rinkėjų balsų skaičių atitinka septynios politinės partijos:

Eil. Nr.

Politinė partija

Balsų skaičius

Gautų balsų procentas

1.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1 170 207,33

21,65%

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

961 775,52

17,80%

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

897 634,00

16,61%

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

696 468,15

12,89%

5.

Darbo partija

409 846,00

7,58%

6.

Partija Tvarka ir teisingumas

394 020,00

7,29%

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

319 005,11

5,90%

Iš viso

4 848 956,11

89,72%

 

Kitos politinės partijos, kurios negavo 3 % rinkėjų balsų ir (ar) neatitinka kitų įstatymo reikalavimų

555 412,89

10,28%

 

Iš viso visų rinkėjų balsų

5 404 369,00

100,00

 

Už visas 7 partijas buvo paduota virš 4,8 mln. (89,72 proc.) rinkėjų balsų. Kitos rinkimuose dalyvavusios partijos, tačiau nesurinkusios 3 proc. rinkėjų balsų, drauge gavo virš 555 tūkst. (10,28 proc.) balsų. Po pastarųjų Seimo rinkimų dotacijų negaus dvi iki šiol jas gaudavusios partijos, tai „Drąsos kelias" bei Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai).

Valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios atitinka įstatymų keliamus reikalavimus bei yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Vienas rinkėjo balsas per šiuos rinkimus partijai atneša 0,567 Eur.

Politinių partijų, kurioms skiriamos valstybės dotacijos politinių partijų veiklai finansuoti, sąrašas: 

Eil. Nr.

Politinė partija

Balsų

skaičius

Skiriama valstybės biudžeto asignavimų suma, Eur

Skiriama valstybės biudžeto asignavimų dalis, procentais

1.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1 170 207,33

663 904

24,13

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

961 775,52

545 652

19,84

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

897 634,00

509 262

18,51

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

696 468,15

395 133

14,36

5.

Darbo partija

409 846,00

232 522

8,45

6.

Partija Tvarka ir teisingumas

394 020,00

223 543

8,13

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

319 005,11

180 984

6,58

 

Iš viso

4 848 956,11

2 751 000

100,00

 

Informaciją, kaip buvo paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos nuo 1999 m., galima rasti ČIA