2016 m. Seimo rinkimų dalyviams VRK grąžins 70 procentų rinkimų užstatų

2017-03-09

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį (š. m. kovo 9 d.) priims sprendimą dėl rinkimų užstatų, kurie buvo sumokėti 2016 m. Seimo rinkimų dalyvių, partijų ar kandidatų, grąžinimo. Rinkimų užstatas reikalingas tam, kad kandidatas pagrįstų savo ketinimų dalyvauti rinkimuose rimtumą ir svarumą.

2016 m. Seimo rinkimų dalyviams VRK grąžins 70 procentų rinkimų užstatų

Seimo rinkimų įstatymas numato, kad rinkimų užstatas vienam kandidatui siekia vieną vidutinį mėnesinį darbo užmokesčio (VMDU) dydį, partijai – 10 VMDU.

Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, VRK per 40 dienų grąžina rinkimų užstatą jį sumokėjusiai partijai arba asmeniui.

Rinkimų užstatas, po rinkimų, yra grąžinamas ne visoms jį sumokėjusioms partijoms ar kandidatams, o tiems kandidatų sąrašams (kandidatams), kurie rinkimuose surinko ne mažiau kaip 3 proc. atitinkamoje rinkimų apygardoje rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme nustatytais terminais pateikė politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus, nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio arba šiurkščiai nepažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo;

Iš Seimo rinkimuose sumokėtų 647 355 Eur rinkimų užstatų, praėjusių Seimo rinkimų dalyviams, partijoms bei kandidatams, VRK planuoja grąžinti virš 446 tūkst. Eur (70 proc.) rinkimų užstatų.

Rinkimų užstato netenkama, jei panaikinama kandidato ar kandidatų sąrašo registracija. Taip pat tuo atveju, jei VRK nustato, jog dokumentus įteikęs asmuo neatitinka kandidatui įstatymų keliamų reikalavimų. Negrąžintini užstatai nelieka VRK, jie pervedami į valstybės biudžetą.

Trečdalis rinkimų užstatų – 201 tūkst. Eur, nebus grąžinti juos sumokėjusiems asmenims ir partijoms.

Sumokėtų partijos ar asmenų rinkimų užstatų, už kandidatų į Seimo narius sąrašų įregistravimą, kurių bendra suma beveik 53 tūkst. Eur, nesurinkę 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, neteko: „Drąsos kelias" politinė partija, Lietuvos žaliųjų partija", Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Lietuvos liaudies partija, partija „Jaunoji Lietuva", politinė partija „Lietuvos sąrašas" ir Tautininkų sąjunga.

Beveik 147,6 tūkst. Eur rinkimų užstatų už kandidatų į Seimo narius įregistravimą vienmandatėse rinkimų apygardose, juos sumokėję asmenys ar už minėtus asmenis sumokėjusios partijos ar asmenys neteko:

  • nesurinkus 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų (177 kandidatai), 
  • laiku nepateikus pareiškinių dokumentų (2 kandidatai), 
  • nesurinkus reikiamo kiekio (ne mažiau kaip 1 tūkst.) rinkėjų parašų (4 kandidatai), 
  • atsisakius kandidatuoti ar panaikinus registravimą pagal partijos pareiškimą (3 kandidatai), 
  • išbraukus kandidatą nenurodžius nuteisimo fakto (2 kandidatai), 
  • pažeidus Seimo rinkimų įstatymo 5(1) straipsnį (1 kandidatas).

Už kandidatų į Seimo narius sąrašų sujungimą, Tautininkų Sąjungai ir partijos „Jaunoji Lietuva" kandidatui, nesurinkus 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų negrąžinamas 454 Eur rinkimų užstatas.

2016 m. Seimo rinkimuose dalyvavo dvylika partijų ir keturios partijos sudariusios dvi koalicijas. Iš viso dalyvavo 1 416 kandidatai. Vienmandatėse apygardose - 673, daugiamandatėje – 1 387 kandidatai.

Sprendimas dėl rinkimų užstato 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose gražinimo bus svarstomas šiandien (š. m. kovo 9 d.), VRK posėdžio metu. Su VRK sprendimu bus galima susipažinti artimiausiu metu.

VRK sprendimai skelbiami Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS)