Nario mokesčiai

Pagal Politinių partijų įstatymo 24 straipnsio 2 dalies 5 punktą, Vyriausioji rinkimų komisija sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje būtų skelbiami politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokestį, sąrašai, juose būtų nurodytas politinės partijos nario vardas, pavardė ir sumokėta suma.

Per 2020 m. daugiau kaip 360 eurų politinėms partijoms nario mokestį sumokėję asmenys:

Eil. Nr. Politinė partija Vardas, pavardė Sumokėto ir priimto nario mokesčio dydis (Eur)
1. Laisvės partija Antanas Dagelis 1 000
2. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Renata Cytacka 429
3. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Zbignev Jedinskij 443
4. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Vladislav Kondratovič 480
5. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Vanda Kravčionok 450
6. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Česlav Olševski 738
7. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Marija Puč 400
8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Josif Rybak 460
9. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Rita Tamašunienė 623
10. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Valdemar Urban 560
11. Lietuvos socialdemokratų darbo partija Evaldas Gustas 575
12. Lietuvos socialdemokratų darbo partija Petras Narkevičius 420
13. Lietuvos žaliųjų partija Remigijus Lapinskas 14 000
14. Lietuvos žaliųjų partija Romas Mieldažys 500
15. Lietuvos žaliųjų partija Vytautas Šaduikis 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2020-05-27.

MOKOMOJI MEDŽIAGA:

Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas (atmintinė) mokymų vaizdo įrašas  mokymų skaidrės
Naudotojo vadovas „Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas"