Nario mokesčiai

Pagal Politinių organizacijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Vyriausioji rinkimų komisija sudaro sąlygas ir atsako, kad politinių organizacijų finansavimo viešumo ir skaidrumo tikslais jos interneto svetainėje būtų skelbiami politinių organizacijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokesčių, sąrašai, juose būtų nurodyti politinės organizacijos narių vardai, pavardės ir sumokėtos sumos.

Sąrašų duomenys skelbiami portale www.rinkejopuslapis.lt.

Prisijungus adresu www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas skiltyje „Politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokestį, sąrašai (nuo 2020 m.)"

Galima eksportuoti konkrečios politinės organizacijos ar jos nario duomenis arba atlikti paiešką pagal keletą parametrų skirtingais laikotarpiais.

MOKOMOJI MEDŽIAGA UŽ NARIŲ MOKESČIO REGISTRACIJOS ŽURNALO PILDYMĄ ATSAKINGIEMS ASMENIMS