Nario mokeščiai

Pagal Politinių partijų įstatymo 24 straipnsio 2 dalies 5 punktą, Vyriausioji rinkimų komisija sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje būtų skelbiami politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokestį, sąrašai, juose būtų nurodytas politinės partijos nario vardas, pavardė ir sumokėta suma.

Per 2020 m. daugiau kaip 360 eurų politinėms partijoms nario mokestį sumokėję asmenys:

Politinė partija Vardas, pavardė Sumokėto ir priimto nario mokesčio dydis (Eur)
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Česlav Olševski 369
Lietuvos žaliųjų partija Remigijus Lapinskas 9 000
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga Marija Puč 400
Laisvės partija Antanas Dagelis 1 000
Lietuvos socialdemokratų darbo partija Petras Narkevičius 420

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2020-02-17.

 

MOKOMOJI MEDŽIAGA:

Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas (atmintinė) mokymų vaizdo įrašas  mokymų skaidrės
Naudotojo vadovas „Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas"