Senesni nagrinėjami skundai - archyvas.

Informacija atnaujinta 2022-04-22

Eil. Nr.

Skundo gavimo data

Pranešėjas

Skundo esmė

Skundo tyrimo statusas

Dėl pateikto skundo priimtas VRK sprendimas

Priimto VRK sprendimo esmė

Priimto VRK sprendimo data

1. 2020-03-04 Straipsnis spaudoje Dėl A. Z. ir LLS (liberalų) politinių kampanijų finansavimo Atliekamas tyrimas      
2. 2022-02-02 Fizinis asmuo Publikacijos laikraštyje "Šilalės artojas" Renkama informacija      

 

BAIGTI TYRIMAI