Mokomoji medžiaga rinkimų organizatoriams

Prisijungimo adresas rinkimų komisijų nariams: https://org.rinkejopuslapis.lt/ 


SAVIVALDYBIŲ PIRMININKAMS IR RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAMS

APYLINKIŲ PIRMININKAMS IR RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAMS