Mokomoji medžiaga rinkimų organizatoriams

Instrukcijų rinkinys rinkimų organizatoriams 

Rinkimų organizatoriaus knyga 

Prisijungimo adresas rinkimų komisijų nariams: https://org.rinkejopuslapis.lt/ 

Rinkėjo puslapio naudotojo vadovas rinkimų organizatoriams 

Apygardų rinkimų komisijų pirmininkų priesaikų ir įvadinių mokymų vaizdo įrašas 

Mokymų apygardų rinkimų komisijų pirmininkams skaidrės
Generalinė prokūratūra "Baudžiamoji atsakomybė už korupcines nusikalstamas veikas" 
Specialiųjų tyrimų tarnyba "Kaip užtikrinti skaidrius rinkimus?" 
Nacionalinis kibernetinio saugumodti įvykus kibernetiniam incidentui?" 
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras "Kibernetinis saugumas kiekvienam" 
Lietuvos negalios organizacijų forumas "Rinkimų prieinamumas: negalios bendruomenės patirtys" 
"Žmonių, turinčių negalią, teisė balsuoti" (Patarimai, kaip organizuoti visiems prieinamus rinkimus) 

"VRK IS skaidrių rinkimų rezultatų kontekste"
"VRK IS galimybės ir funkcionalumai užtikrinant skaidrų rinkimų procesą"
"Kaip užtikrinti asmens duomenų saugumą VRK IS ir rinkimų proceso metu?"

Bendravimo su neįgaliaisiais ir vyresnio amžiaus rinkėjais atmintinė 
Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų parašų tikrinimo procedūra 
Apie rinkimų stebėtojus 
Rinkimų stebėtojų teisės ir pareigos rinkimų dieną 
Apie balsadėžę, kaip ją paruošti rinkimams 

 

APYGARDŲ PIRMININKAMS IR RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAMS

Apygardų komisijų narių įgaliojimai 
Apygardų rinkimų komisijų pirmininkų ir buhalterių nuotolinių mokymų vaizdo įrašas 
 skaidrės
Apygardos pirmųjų darbų atmintinė 
Apygardos komisijų narių priesaikų įvedimas 
Apylinkės komisiju nariu paskyrimas ir apylinkės komisijos pirmininko priesaikos įvedimas 
Rinkėjo paieška 
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (F5 formos) tvirtinimas 
Išankstinis balsavimas apygardų rinkimų komisijoms 
Rinkimų stebėtojo atmintinė
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: stebėsenos objektai, pildymo pradžia ir pateikimas 
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: pildymas ir įvestų duomenų tvarkymas 


APYLINKIŲ PIRMININKAMS IR RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAMS

Apylinkių komisijų narių įgaliojimai 
Apylinkių komisijų narių priesaikų įvedimas 
Bendravimo su neįgaliais rinkėjais rinkimų apylinkėse rekomendacijos 
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Apylinkės ribų eiliškumo tvarkymas 
Rinkėjo paieška 
Darbas su rinkėjų sąrašu. Filtravimo, paieškos funkcionalumo pritaikymas. Rinkėjo kortelių įteikimo žymėjimas ir P6 formos 
Prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (F5 formos) tvirtinimas 
Formos P6 užpildymas iš rinkimų apylinkės darbo vietos 
Prašymo balsuoti namuose (P6 formos) tvirtinimas 
Išankstinis balsavimas apylinkių rinkimų komisijoms 
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas 
Darbo apskaitos žymėjimas posistemėje „Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos"