Mokomoji medžiaga rinkimų organizatoriams

Rinkimų organizatoriaus knyga (.pdf)
Prisijungimo adresas rinkimų komisijų nariams: https://org.rinkejopuslapis.lt/ 
Rinkėjo puslapio naudotojo vadovas rinkimų organizatoriams 
Išankstinio balsavimo funkcionalumo atmintinė 
Apie balsadėžę, kaip ją paruošti rinkimams 
Bendravimo su neįgaliaisiais ir vyresnio amžiaus rinkėjais atmintinė 
Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų parašų tikrinimo procedūra 

APYGARDŲ PIRMININKAMS
Apylinkių rinkimų komisijų kontaktinės informacijos keitimas 
Apylinkių komisijų paskyrimas, apylinkės pirmininkų priesaikos įvedimas (savivaldybės rinkimų komisijos darbo vieta) 
Rinkėjo paieška 
Mokymų savivaldybių buhalteriams vaizdo įrašas 
Mokymų savivaldybių buhalteriams skaidrės 
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Išankstinis balsavimas 
Išankstinio balsavimo funkcionalumo atmintinė 
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas
Rinkimų stebėtojo atmintinė
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: stebėsenos objektai, pildymo pradžia ir pateikimas 
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: pildymas ir įvestų duomenų tvarkymas 


APYLINKIŲ PIRMININKAMS
Darbų atmintinės rinkimų komisijų nariams
Bendravimo su neįgaliais rinkėjais rinkimų apylinkėse rekomendacijos 
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Apylinkės rinkimų komisijų narių priesaikų įvedimas (apylinkės pirmininko darbo vieta) 
Rinkėjo paieška 
Darbas su rinkėjų sąrašu. Filtravimo, paieškos funkcionalumo pritaikymas. Rinkėjo kortelių įteikimo žymėjimas ir P6 formos 
Rinkėjų F5 ir P6 formų patvirtinimas/atmetimas 
Išankstinis balsavimas 
Išankstinio balsavimo funkcionalumo atmintinė 
„ABRIS" atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimas rinkimų dieną  
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
„Rinkimų  dienos Vedlys" apylinkės protokolo pildymas ir tvirtinimas 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas 
Darbo apskaitos žymėjimas posistemėje „Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos" 
Balsavimo patalpos įrengimo atmintinė