Mokomoji medžiaga rinkimų dalyviams

Prisijungimo adresas kandidatams ir rinkėjams: https://www.rinkejopuslapis.lt/

Seminaro apie kibernetinio saugumo rinkimuose užtikrinimą vaizdo įrašas 
Seminaro apie kibernetinio saugumo rinkimuose užtikrinimą skaidrės 

Rinkėjo puslapio naudotojo vadovas rinkimų dalyviams 
Teikiamų dokumentų aprašymai rinkimų dalyviams 
Kaip pateikti apylinkės komisijos narį?  
PK finansavimo registrų naudotojo vadovas
Kaip užregistruoti politinei kampanijai gautas lėšas? 
Sutarčių registravimas 
Kaip užregistruoti mažas aukas? 
Kaip įkelti politinės kampanijos banko sąskaitos įrašą? 
Kaip įvesti banko sąskaitos išrašą rankiniu būdu? 
Kaip užregistruoti politinės kampanijos išlaidas? 
Kaip užregistruoti banko mokesčius? 
Kaip pildyti Politinės reklamos ataskaitą? 
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė

KANDIDATAMS
Savivaldybių tarybų rinkimuose
Kas gali būti renkamas savivaldybės tarybos nariu 
Pretendentų į kandidatus savivaldybių tarybų rinkimuose pirmieji žingsniai 
Rinkimų užstatas savivaldybių tarybų rinkimuose 
Pareiškinių dokumentų pateikimo partijoms ir visuomeniniams rinkimų komitetams mokymų vaizdo įrašas 
Partijos pareiškinių dokumentų pateikimo mokomasis filmukas  

Respublikos Prezidento rinkimuose
Kas gali būti renkamas Respublikos Prezidentu
 
Rinkimų užstatas Respublikos Prezidento rinkimuose 
Kandidatų į Respublikos Prezidentus kėlimo laiko juosta 

Rinkimuose į Europos Parlamentą
Reikalavimai kandidatams į Europos Parlamento narius 
Rinkimų užstatas rinkimuose į Europos Parlamentą 
Pretendentų į kandidatus pirmieji žingsniai rinkimuose į Europos Parlamentą 
Kandidatų į Europos Parlamento narius kėlimas (laiko juosta) 
 

VISUOMENINIAMS RINKIMŲ KOMITETAMS
Savivaldybių tarybų rinkimuose
Seminaras apie visuomeninių rinkimų komitetų steigimą ir jų veiklą  
Visuomeninių rinkimų komitetų steigimas
 
Visuomeninių rinkimų komitetų veikla iki komiteto įregistravimo ir veiklos sutartis  
Visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimas 
Visuomeninio rinkimų komiteto atstovų veikla 
Visuomeninių rinkimų komitetų registravimo laiko juosta 
Visuomeninio rinkimų komiteto veiksmai iki pareiškinių dokumentų pateikimo 
Visuomeniniams rinkimų komitetams taikomas rinkimų užstatas 
Pareiškinių dokumentų pateikimo partijoms ir visuomeniniams rinkimų komitetams mokymų vaizdo įrašas 
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų svarbiausi skaičiai žemėlapyje 
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidų limitai 
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose taikomi išlaidų limitai žemėlapyje 

Rinkimuose į Europos Parlamentą
Visuomeninių rinkimų komitetų steigimas rinkimuose į EP 
Visuomeninių rinkimų komitetų veikla iki komiteto įregistravimo ir veiklos sutartis 
Visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimas 
Visuomeninių rinkimų komitetų atstovų veikla 
Visuomeninių rinkimų komitetų registravimo laiko juosta 
Visuomeninių rinkimų komitetų veiksmai iki pareiškinių dokumentų pateikimo 
Visuomeniniams rinkimų komitetams taikomas rinkimų užstatas 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS
Naudotojo vadovas
Diskusijos, skirtos politinės reklamos ir jos žymėjimo problematikai aptarti vaizdo įrašas