Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programa

 

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS PROGRAMA

 

Šūkis – „Žemei, Žmogui, Lietuvai!"

 

Lietuva turi likti sveikiausia ir žaliausia Europos šalis. Ji turi tapti Europos kultūros ir turizmo traukos centru, jeigu mūsų valstybės ateities vizijos centre bus kultūros puoselėjimas, žmogaus ir gamtos darna.

Visos iš Europos Sąjungos (ES) fondų ir mokesčių mokėtojų lėšų finansuojamos įstaigos ir organizacijos, subsidijuojamos verslo įmonės turi būti sveiko ir aplinkai nekenksmingo gyvenimo būdo pavyzdys – skatinti sveiką gyvenseną, rūšiuoti atliekas, naudotis viešuoju transportu, mažinti popieriaus naudojimą.

Kartu su kitomis valstybėmis Lietuva turi siekti, kad būtų peržiūrėta ES žemės rinkos politika, – laisvo kapitalo judėjimo principas negali būti besąlygiškai taikomas žemės ūkio paskirties žemei. Turi būti nutraukta ūkininkų diskriminavimo politika ES dėl išmokų.

Lietuvai kaip ir bet kuriai kitai ES valstybei narei turi būti leista pasiskelbti laisva nuo genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) teritorija. ES turi pradėti gyvulinės kilmės produktus, augintus naudojant GMO pašarus, privalomai ženklinti.

Aktyviai ginti Lietuvos ir ES interesus derybose dėl laisvosios prekybos sutarties su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, nemažinant mūsų aplinkosaugos, socialinių, gyvūnų gerovės standartų vardan laisvos prekybos su JAV.

Sveiko, lietuviško maisto gamintojas, ūkininkas, gyvenantis kaime darniai su gamta, turi stiprinti ryšius su vartotojais mieste ir jo produkcija turi būti patraukli dėl kainos ir kokybės. Kooperacija yra svarbiau negu globali konkurencija. Koreguoti ES subsidijų, viešųjų pirkimų, importo, konkurencijos politiką tam, kad vietos rinkose būtų daugiau vietos produktų. Turime atsisakyti perdėtų sterilumo reikalavimų natūralaus maisto gamintojams.

Inicijuoti ambicingą ES politiką maisto išmetimo mažinimo srityje.

Sieksime, kad Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba priimtų poziciją dėl klimato ir energetikos politikos po 2020 metų. Šioje pozicijoje turi būti numatyti ambicingi ir nacionaliniu lygiu privalomi tikslai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, atsinaujinančios energetikos skatinimo ir energijos efektyvumo didinimo.

Siekti, kad ES galutinai atsisaktų bet kokios paramos branduoliniams projektams Europoje, išskyrus senų elektrinių uždarymą. Lietuvos energetinė nepriklausomybė turi būti grindžiama pažangiausia, pigiausia, daugiausia darbo vietų ir mokesčių pajamų kuriančia žaliąja energetika kartu su suskystintų dujų terminalu ir jungtimis su Vakarais.

Lietuva turi siekti privalomo poveikio aplinkai skalūnų dujų tyrimo, žvalgybos ir gavybos projektams Europos Sąjungoje.

ES parama turi siekti, kad verslas ir darbo vietos būtų kuriamos ten, kur žmonės gyvena, o mažiausiai uždirbančiųjų pajamos būtų ne mažesnės kaip 60 proc. vidutinio šalies atlyginimo (ES Socialinės chartijos įgyvendinimo reikalavimai).

Siekti bendro ES standarto, kad bent 10 proc. sveikatos biudžeto turi būti skiriama ligų profilaktikai ir prevencijai, nes dauguma Lietuvos gyventojų tapo vaistų, alkoholio, tabako pramonės ir savo žalingų įpročių įkaitais.