Vykdomi projektai

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija įgyvendina projektą „Skaidrūs rinkimai", projekto kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0017, pateiktą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas".

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2016 m. kovo 22 d., projekto veiklų numatoma įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 985 292,64 eurai.