VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2019 m. balandžio 18 d. 13 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl išrinktų savivaldybių tarybų narių mandatų netekimo ir mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

2. Dėl pavedimo savivaldybių rinkimų komisijoms organizuoti ir vykdyti 2019 m. gegužės 12 d. referendumus

Pranešėja L. Matjošaitytė

3. Dėl 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą išlaidų savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose

Pranešėja D. Jakštienė

4. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. Sp-31 „Dėl lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėja D. Jakštienė

5.  Dėl Plungės rajono, Šalčininkų rajono ir Zarasų rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

6. Dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

7. Dėl balsavimo patalpos adreso pakeitimo

Pranešėjas D. Gaižauskas

8. Einamieji klausimai:

8.1. Dėl Sauliaus Pečeliūno prašymo dėl rinkėjų informavimo apie kandidatų į Europos Parlamento narius teistumą

8.2. Kiti klausimai

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

 

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS