VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2020 m. rugpjūčio 5 d. 13 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl kai kurių apygardų rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

2. Dėl 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo COVID-19 pandemijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo
Pranešėja L. Matjošaitytė

3. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų komunikacijos strategijos patvirtinimo
Pranešėja K. Ivanauskaitė-Pettinari

4. Dėl savanorystės iniciatyvos „Oranžinių savanorių banga"
Pranešėjas T. Rutkūnas

5. Dėl Felikso Petrausko politinės reklamos laikraščiuose „Dzūkų žinios" ir „Lazdijų žvaigždė"
Pranešėja L. Petronienė

6. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo
Pranešėja L. Matjošaitytė

7. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. Sp-42 „Dėl išankstinio balsavimo organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose (rajonuose) tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

8. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. liepos 31 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eR-3-520/2020
Pranešėja L. Matjošaitytė

9. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko atostogų
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

 

10. Einamieji klausimai:

10.1. Gautų raštų aptarimas

10.2. Kiti klausimai

 

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

 

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS