Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsena Komisijoje nėra atliekama. 
Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymų nėra.