Politinė reklama

Politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimas VRK

VRK pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos:


VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą