Numatomi rinkimai

2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai
2024 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą
2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rinkimų datos nurodytos pagal dabar galiojančius įstatymus. Šios datos gali keistis dėl pirmalaikių Seimo ar Respublikos Prezidento rinkimų. 

Respublikos Prezidento rinkimai
Respublikos Prezidentas renkamas penkeriems metams. Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutinį sekmadienį likus dviem mėnesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos. Rinkimus skiria Lietuvos Respublikos Seimas.
(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78, 80, 67 straipsniai.)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Seimo nariai renkami ketveriems metams. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.
(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 57 straipsniai.)

Savivaldybių tarybų rinkimai
Savivaldybių tarybų nariai renkami ketveriems metams. Savivaldybių tarybų rinkimus skiria Seimas. (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnis, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 12 straipsnis.)

Rinkimai į Europos Parlamentą
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje vyksta sekmadienį, kuris yra tuo pačiu laikotarpiu, kai visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vyksta rinkimai į Europos Parlamentą. Rinkimų datą skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki nurodyto laikotarpio sekmadienio. (Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 12 straipsnis.)