Savivaldybių valdomų AB ir UAB valdymo organo narių ir vadovų pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis

2020-01-15

Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio mėnesį priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio pakeitimus, įsigaliojusius 2020 m. sausio 1 d.

Savivaldybių valdomų AB ir UAB valdymo organo narių ir vadovų pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis

Komisija atkreipia dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos ne tik su tos savivaldybės valdomos akcinės bendrovės, bet ir uždarosios akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės valdomos akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės vadovo pareigomis.

Įstatymo 91 straipsnio 1 dalies redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.: „1. Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario  pareigomis, su tos savivaldybės valdomos akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės valdomos akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės vadovo pareigomis."

Savivaldybės tarybos nariai, esantys savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės valdymo organo nariais ar vadovais, turi nedelsiant apsispręsti ir atsisakyti minėtų nesuderinamų pareigų arba pateikti Komisijai prašymą nutraukti tarybos nario įgaliojimus.

Primintina, kad teisės aktai numato, jog savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, kai jis pradeda eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, ir šių pareigų neatsisako.

 

Kontaktams:

Tel.: (8 5) 239 6982

El. p.: komunikacija@vrk.lt