Teikiami teisės aktų projektai visuomenei vertinti

2020-02-07

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) parengė politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos formos ir politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo projektus, kuriuos teikia visuomenei vertinti.

Teikiami teisės aktų projektai visuomenei vertinti

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Politinių partijų įstatymo pakeitimas, pagal kurį politinės partijos kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu VRK kasmet turės pateikti ir partijos veiklos finansavimo ataskaitą, kurioje nurodomi politinės partijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.

Su teisės aktų projektais galima susipažinti čia.

Šie projektai bus dar svarstomi VRK posėdyje.

Rekomendacijų, pastabų ir pasiūlymų dėl aukščiau išvardintų projektų laukiame iki šių metų vasario 18 d. elektroniniu paštu adresu rinkim@vrk.lt.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt