ESBO planuoja stebėti 2020 m. Seimo rinkimus

2020-03-04

Š. m. kovo 4 d. į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) atvyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuro (angl. OSCE/ODIHR) rinkimų vertinimo misijos ekspertai Vladimiras Misevas (Vladimir Misev), ESBO vyriausiasis patarėjas naujų balsavimo technologijų klausimais ir Oleksis Lychkovakhis (Oleksii Lychkovakh), ESBO rinkimų patarėjas. Susitikime dalyvavo ir Teisingumo ministerijos bei Užsienio reikalų ministerijos atstovai.

ESBO planuoja stebėti 2020 m. Seimo rinkimus

ESBO šiuo vizitu siekia nustatyti poreikį stebėti organizuojamus 2020 m. rudenį Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir pateikti rekomendacijas dėl rinkimų tobulinimo. Taip pat įvertinti, ar Lietuvos Respublika įgyvendino rekomendacijas, kurias ESBO pateikė ankstesnių rinkimų vertinimo misijų metu.

Susitikime VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, pristačiusi planuojamas 2020 m. Seimo rinkimų naujoves, pakvietė ESBO Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuro atstovus atvykti stebėti šį rudenį vyksiančius Seimo rinkimus.

Primename, kad nuo 1991 m. ESBO siunčia ekspertų misijas į naujai prisijungusias valstybes nares, kad jie įvertintų ar valstybės laikosi prisiimtų reikalavimų, teikia joms rekomendacijas ir patarimus. Trumpalaikės ekspertų misijos Lietuvoje viešėjo 2012 m., 2016 m. Seimo rinkimų metu.

Rinkimų vertinimo misijų ekspertai pateikdavo rinkimų vertinimo ataskaitas. Su ESBO ataskaita apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir kitomis pateiktomis rekomendacijomis galima susipažinti čia. ESBO atstovai vertino ir 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimus bei pateikė rekomendacijas.

Dalį pateiktų rekomendacijų dėl rinkimų organizavimo tobulinimo šalyje Lietuvos Respublika jau įgyventino, dėl kitų – diskutuojama.

ESBO yra rekomendavusi panaikinti draudimą kandidatuoti asmenims, turintiems dvigubą pilietybę. Šis draudimas Lietuvoje pradėtas taikyti nuo 1999 metų.

Nepaisant 2012 m. ESBO rekomendacijos, Konstitucija ir toliau neapibrėžtam laikotarpiui draudžia kandidatuoti asmenims, kurie buvo pašalinti iš pareigų apkaltos procedūros būdu. Tai neatitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo ir tarptautinių standartų.

Sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, ESBO yra rekomendavusi „teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų".

Be to, ESBO ekspertai savo ataskaitoje yra pastebėję, kad įstatymai bei daugumos politinių partijų statutai nenumato papildomų nuostatų, siekiant didinti moterų dalyvavimą ir atstovavimą. Moterys sudarė 31 proc. kandidatų ir 21 proc. 2016 m. išrinktų parlamento narių. Iššūkiai, susiję su moterimis, buvo keliami tik kelių partijų programose, labiausiai koncentruojantis į su šeimomis susijusią valstybės politiką. Atitinkamai ESBO ataskaitoje apie 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus pažymima, kad: „Politinės partijos turėtų skatinti ir remti lyčių lygybę, didinti moterų kandidačių matomumą politinių kampanijų metu bei daugiau kalbėti apie lyčių problematiką savo programose."

ESBO apie savo apsisprendimą stebėti šiais metais vyksiančius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus informuos artimiausiu metu.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ataskaita apie 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus skelbiama čia.

​Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ataskaita apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus skelbiama čia.

 

Kontaktams:

Tel.: (8 5) 239 6982

El. p.: komunikacija@vrk.lt