19 partijų pateikė metinius finansinių ataskaitų rinkinius (atnaujinta 14:50)

2020-03-17

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad Politinių partijų įstatymo 23 straipsnis numato, kad politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos turi pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

19 partijų pateikė metinius finansinių ataskaitų rinkinius (atnaujinta 14:50)

Kadangi šiais metais politinių partijų metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo data (kovo 15 d.) buvo sekmadienis, partijos VRK ataskaitų rinkinius galėjo pateikti iki kovo 16 d.

Iki nustatyto termino pabaigos buvo gauti 16 partijų finansinių ataskaitų rinkiniai. Kovo 17 d. paštu gauti Emigrantų partijos ir Partijos „Jaunoji Lietuva" metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai (išsiųsta laiku), taip pat Lietuvos rusų sąjunga atsiuntė ataskaitų rinkinį el. paštu. Dar 4 partijos (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),  Politinė partija „Profesinių sąjungų centras", Politinė partija Rusų aljansas) rinkinius yra patvirtinę VRK informacinėje sistemoje, tačiau jų iki šiol VRK negavo pasirašytų (partijos galėjo išsiųsti ataskaitų rinkinius paprastu paštu). Centro partija „Gerovės Lietuva" finansinių ataskaitų rinkinį pradėjo pildyti  VRK informacinėje sistemoje, tačiau šio jos iki šiol neužbaigė.

VRK gauti rinkiniai skelbiami čia

Politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Kartu su politinės partijos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti parengiama ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita.

Taip pat VRK turi būti pateikiama auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų (jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 200 VMDU dydžių, tai yra 194 000 Eur, pajamų sumą) ir politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalas.

8 politinės partijos pateikė auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų (Darbo partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Partija Tvarka ir teisingumas, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai). Pirminiais duomenimis šią ataskaitą turėjo pateikti ir Centro partija „Gerovės Lietuva" bei Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai).

 

Kontaktams:
tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt