Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai (sąlygos, įvykiai, aplinkybės) sudarys galimybes korupcijai pasireikšti.

Antikorupcinė analizė ir vertinimas atliekami vadovaujantis:

VRK kasmet teikia motyvuotą išvadą Specialiųjų tyrimų tarnybai apie einamaisiais metais atliktos jos bei jos reguliavimo sričių antikorupcinės analinės ir vertinimo rezultatus: 

2015 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2016 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2017 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2018 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2019 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2020 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės