Kontaktai

KOMISIJOS NARIAI

Komisijos pirmininkė

Jolanta PETKEVIČIENĖ
Tel. (8 5) 239 6961, El. p. jolanta.petkeviciene@vrk.lt
Kontaktai žiniasklaidai tel. (8 5) 239 6295

Nariai:

Jolita BAUŠYTĖ
Tel. (8 643) 27531, El. p. jolita.bausyte@vrk.lt

Martynas ČERKAUSKAS 
Tel. (8 643) 27967, El. p. martynas.cerkauskas@vrk.lt

Maksimas REZNIKOVAS 
Tel. (8 641) 93473, El. p. maksimas.reznikovas@vrk.lt

Olga KILKINOVA
Tel. (8 639) 83547, El. p. olga.kilkinova@vrk.lt

Šarūnas LIEKIS
Tel. (8 643) 24993 , El. p. sarunas.liekis@vrk.lt

Laura MARTINAITYTĖ
Tel. (8 643) 26554, El. p. laura.martinaityte@vrk.lt

Gitana MATIEKUVIENĖ
Tel. (8 681) 66261, El. p. gitana.matiekuviene@vrk.lt

Inga MILAŠIŪTĖ
Tel. (8 643) 26234, El. p. inga.milasiute@vrk.lt

Justas PANKAUSKAS
Tel. (8 643) 28353, El. p. justas.pankauskas@vrk.lt

Jolanta PETRUŠAUSKIENĖ
Tel. (8 643) 28381, El. p. jolanta.petrusauskiene@vrk.lt

Andrius PUKSAS
Tel. (8 616) 19182, El. p. andrius.puksas@vrk.lt

Andrius VAIŠNYS
Tel. (8 643) 25943, El. p. andrius.vaisnys@vrk.lt

 

SEKRETORIATAS

FINANSŲ SKYRIUS

 

Vedėja
Danguolė JAKŠTIENĖ
Kab. 407, Tel. (8 5) 239 6966, El. p. danguole.jakstiene@vrk.lt

Patarėjos:

Jurgita BRAZAUSKIENĖ
Kab. 409, Tel. (8 5) 239 6962, El. p. jurgita.brazauskiene@vrk.lt

Laima KUČINSKIENĖ
Kab. 409, Tel. (8 5) 239 6933, El. p. laima.kucinskiene@vrk.lt

Inga BUČINSKIENĖ
Kab. 408, Tel. (8 5) 239 6450, El. p. inga.bucinskiene@vrk.lt
 

 

 

Vedėjas
Darius GAIŽAUSKAS
Kab. 401, Tel. (8 5) 239 6976, El. p. darius.gaizauskas@vrk.lt 

Patarėjai:

Silvija BŪDVYTYTĖ
Kab. 401, Tel. (8 5) 239 6454, El. p. silvija.budvytyte@vrk.lt

Šarūnas GURINSKAS
Kab. 401, Tel. (8 5) 239 6963, El. p. sarunas.gurinskas@vrk.lt

Darbuotoja
Indrė NORKELIŪNĖ
Kab. 401, Tel. (8 5) 239 6452, El. p. indre.norkeliune@vrk.lt
 
 

Vedėja
Kristina IVANAUSKAITĖ-PETTINARI

Patarėjai:

Patarėja (atstovė spaudai) 
Indrė RAMANAVIČIENĖ
Kab. 203, Tel. (8 5) 239 6295, El. p. indre.ramanaviciene@vrk.lt

Laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas
Mindaugas MIZARAS

Kab. 203, Tel. (8 5) 239 6528, El. p. mindaugas.mizaras@vrk.lt

Diana DAUBARĖ
Kab. 203, Tel. (8 5) 239 6829, El. p. diana.daubare@vrk.lt

Darbuotoja

Dominyka LAMAUSKAITĖ
Kab. 203, Tel. (8 5) 239 6942, El. p. dominyka.lamauskaite@vrk.lt
 

 

Vedėja
Lina PETRONIENĖ
Kab. 405, Tel. (8 5) 239 6986, El. p. lina.petroniene@vrk.lt

Patarėjos:

Janina LATVIENĖ
Kab. 406, Tel. (8 5) 239 6964, El. p. janina.latviene@vrk.lt

Laima LAZAUSKIENĖ
Kab. 406, Tel. (8 5) 239 6989, El. p. laima.lazauskiene@vrk.lt

Sandra PROKOFIJOVIENĖ
Kab. 405, Tel. (8 5) 239 6410, El. p. sandra.prokofijoviene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė
Rimantė IVAŠKOVAITĖ

Darbuotoja
Milda POCEVIČIŪTĖ
Kab. 406, Tel. (8 5) 239 6900, El. p. milda.poceviciute@vrk.lt
 

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Vedėja
Reda DANIŠKEVIČIŪTĖ
Kab. 402, Tel. (8 5) 239 6969, El. p. reda.daniskeviciute@vrk.lt

Patarėjai:

Jurgita BRUŽAITĖ
Kab. 301, Tel. (8 5) 239 6902, El. p. jurgita.bruzaite@vrk.lt

Tomas JAKUTIS
Kab. 402, Tel. (8 5) 239 6968, El. p. tomas.jakutis@vrk.lt

Jonas SPAIČYS
Kab. 403, Tel. (8 5) 239 6977, El. p. jonas.spaicys@vrk.lt

Jūratė ŽIAUNIENĖ
Kab. 403, Tel. (8 5) 239 6507, El. p. jurate.ziauniene@vrk.lt
 

TEISĖS IR TYRIMŲ SKYRIUS

Vedėjas (Duomenų apsaugos pareigūnas)
Rokas STABINGIS
Kab. 210, Tel. (8 5) 239 6423, El. p. rokas.stabingis@vrk.lt

Patarėjai:

Ilona BONDZINSKAITĖ
Kab. 209, Tel. (8 5) 239 6453, El.p. ilona.bondzinskaite@vrk.lt

Estera MIEŽYTĖ
Kab. 206, Tel. (8 5) 239 6970, El. p. estera.miezyte@vrk.lt

Vytautas VILYS
Kab. 206, Tel. (8 5) 239 6833, El. p. vytautas.vilys@vrk.lt
 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Patarėja
Giedrė LODAITĖ
Kab. 210, Tel. (8 5) 239 6464, El. p. giedre.lodaite@vrk.lt
 

 
 

Pastaba. Spustelėjus ant skyriaus pavadinimo, galima susipažinti su skyriaus nuostatais, ant valstybės tarnautojo vardo ir pavardės  su jo pareigybės aprašymu.