Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupė dėl Europos piliečių iniciatyvos „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti" piliečių pritarimo pareiškimų patikrinimo (sudaryta 2021-07-13 posėdyje)

Sudėtis:       Olga Kilkinova (VRK narė, darbo grupės vadovė)

Maksimas Reznikovas (VRK pirmininko pavaduotojas)

Šarūnas Liekis (VRK narys)

Andrius Vaišnys (VRK narys)