Komisijos ir darbo grupės

1. Internetinio balsavimo projekto vykdymo priežiūros komitetas, sudarytas VRK 2023-09-01 posėdyje:
 
Sudėtis:
Lina Petronienė (VRK pirmininkė),

          Jolita Baušytė (VRK narė),
          Olga Kilkinova (VRK narė),
          Andrius Puksas (VRK narys),
          Darius Gaižauskas (Kompiuterinių technologijų skyriaus vedėjas),
          Indrė Norkeliūnė (Kompiuterinių technologijų skyriaus patarėja),
          Rokas Stabingis (Teisės ir tyrimų skyriaus vedėjas).

 
2. Darbo grupė, sudaryta VRK 2023-08-03 posėdyje:
 
Sudėtis:
Laura Martinaitytė (VRK narė),
Inga Milašiūtė (VRK narė),
Teisės ir tyrimų skyriaus darbuotojai.

 

3. Darbo grupė, sudaryta VRK 2023-07-27 posėdyje:
 
Sudėtis:
Laura Martinaitytė (VRK narė),
Maksimas Reznikovas (VRK narys),
Andrius Vaišnys (VRK narys),
Teisės ir tyrimų bei Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių darbuotojai.

 

4. Referendumo koordinacinė grupė, sudaryta VRK 2023-05-26 posėdyje:
 
Sudėtis:
Jolita Baušytė (VRK narė),
Martynas Čerkauskas (VRK narys),
Inga Milašiūtė (VRK narė),
Edmundas Sakalauskas (VRK darbuotojas).

 

5. Tarpinstitucinė Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupė

Sudėtis:
Edmundas Sakalauskas (VRK darbuotojas)