Klausiate - atsakome

RINKĖJAMS
Dažniausiai užduodami klausimai rinkėjų, kurie registravosi balsavimui užsienyje  

KANDIDATAMS
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS (11)

Kas gali sudaryti rinkimų komitetą?
Savivaldybių tarybų rinkimuose rinkimų komitetą sudaro tos savivaldybės, kurioje keliami kandidatai, rinkėjai, kurių turi būti ne mažiau kaip dvigubas toje savivaldybėje renkamų tarybos narių skaičius.
Rinkimuose į Europos Parlamentą rinkimų komitetą sudaro rinkėjai, kurių turi būti ne mažiau kaip dvigubas Lietuvos Respublikoje renkamų Europos Parlamento narių skaičius.
Tas pats rinkėjas gali būti tik vieno komiteto nariu.

Ar į rinkimų komiteto sudėtį gali įeiti įvairių partijų nariai?
Taip.

Ar į rinkimų komiteto sudėtį gali būti įtrauktas kitoje savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo?
Savivaldybių tarybų rinkimuose – ne.
Rinkimuose į Europos Parlamentą  rinkimų komiteto sudėtyje gali būti įvairiose savivaldybėse gyvenamąją vietą deklaravę rinkėjai.

Kaip užregistruoti rinkimų komitetą?
Rinkimų komitetus registruoja Vyriausioji rinkimų komisija:
1) rinkimų komiteto įgaliotas atstovas turi kreiptis į VRK dėl prisijungimo prie VRK informacinės sistemos;
2) VRK informacinėje sistemoje komiteto atstovas pateikia komiteto veiklos sutartį  (sutarties forma savivaldybių tarybų rinkimuose) (sutarties forma rinkimuose į Europos Parlamentą);
3) rinkimų komiteto atstovas visų rinkimų komiteto narių pasirašytą veiklos sutartį ir prašymą registruoti komitetą pateikia į VRK (prašymo forma);
4) sprendimą dėl rinkimų komiteto įregistravimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir veiklos sutarties pateikimo dienos priima VRK pirmininkas ar jo įgaliotas narys.

Kada prasideda rinkimų komitetų registravimas?
Registravimas prasideda Seimui paskelbus rinkimų datą ir baigiasi likus 85 dienoms iki rinkimų.

Ar rinkimų komitetai gali sudaryti koalicijas?
Ne.

Ar rinkimų komiteto teikiamame kandidatų sąraše gali būti asmenų, priklausančių kitoms partijoms?
Taip, tačiau kiekvienas kandidatas gali būti įrašytas tik į vieną kandidatų sąrašą.

Ar rinkimų komitetas gali siūlyti asmenis į savivaldybės ir (ar) apylinkės rinkimų komisijas?
Ne.

Ar tą patį kandidatą į savivaldybės tarybos narius-merus gali iškelti kelios partijos ir rinkimų komitetai?
Taip.

Ar rinkimų komiteto nariai privalo būti komiteto kandidatų sąraše?
Ne.

Kieno vardu atidaroma rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaita?
Sąskaita atidaroma rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) vardu.

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS

Kur rasti el. būdu pasirašiusius asmenis?
Ataskaita  "Parėmusių rinkėjų informacija" .xlsx, .pdf, .docx ir kitais formatais yra traukiama iš VRKIS posistemės Rinkėjai (iki rinkimų dienos) esančios skilties "Ataskaitos" dalies "Ataskaitų formavimas"  nurodžius ataskaitų grupę "Kandidatai" ir ataskaitos rūšį "Kandidatų, kandidatų sąrašo išsikėlimo kandidatu parėmimas". Adresas: https://org.rinkejopuslapis.lt

Ar reikia atspausdinti rinkėjų, pasirašiusių el. būdu, duomenis?
El. būdu pasirašiusių rinkėjų duomenys turi būti pridėti prie popierinių parašų rinkimų lapų. Galima atspausdinti arba įrašyti į CD ir pridėti, kad būtų vienoje vietoje visi parašai.

Kaip sustabdyti pasirašymą el. būdu?
Prisijungę prie organizatoriams skirtos "Rinkėjo puslapis" portalo dalies, pasirinkite skiltį El. paslaugos -> Asmenų ir kandidatų sąrašų, už kuriuos pasirašoma, valdymas -> Suradę kandidatų sąrašą įveskite būseną „Parėmimas baigėsi. Tikrinami parašai". Kitų būsenų nenurodykite, nei stabdant pasirašymą nei kada vėliau.

Kokie duomenys turi būti nurodyti stabdant pasirašymą?
Parašų rinkimo lapų grąžinimo data - data kada grąžinami parašų lapai.
Popieriniuose parašų rinkimo lapuose surinktų parašų sk. – parašų skaičius popieriniuose lapuose iki tikrinimo.

Kaip patikrinti rinkėjo duomenis?
Naudokite paiešką formoje „Rinkėjo paieška". Rinkėjas gali būti surastas įvedus dokumento numerį.

Kur skelbiamos parašų tikrinimui reikalingos tvarkos ir formas?
Visos reikiamos formos skelbiamos VRK svetainėje adresu:
https://www.vrk.lt/pareiskiniai-dokumentai-ir-parasu-rinkimo-lapu-isdavimas-2019-sav

KITIEMS RINKIMŲ DALYVIAMS
Informacija rengiama.