Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas), neatskaičius mokesčių.

 

 

Pareigybė

VRK pirmininkas

Pirmininko pavaduotojas

VRK narys

Skyriaus vedėjas

Vyr. specialistas/Patarėjas*

Pareigybių skaičius (2020 m. I ketv.)

1

2

10

5

17

2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2 918,96

1 477,08

995,42

2 769,59

1 856,44

Pareigybių skaičius (2020 m. II ketv.)

1

2

10

5

17

2020 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2 927,66

1 921,65

1 064,30

2 869,90

1 923,50

Pareigybių skaičius (2020 m. III ketv.)

1

2

10

5

18

2020 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2928,05

2002,56

1464,43

3252,81

2233,45

Pareigybių skaičius (2020 m. IV ketv.)

1

2

10

5

18

2020 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

3877,74

2563,16

2173,17

4442,86

2831,88

Pareigybių skaičius (2020 m.)

1

2

10

5

18

2020 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  (Eur)

3163,18

2009,00

1425,53

3340,08

2159,76

Pareigybių skaičius (2021 m.) 1 2 10 5 19
2021 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 2962,98 2070,91 1312,96 2980,89 1796,34
2021 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 3138,90 2118,20 1277,83 3254,54 2119,45
Pareigybių skaičius (2021 m.) 1 2 10 5 20
2021 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 3 144,22 1 370,22 841,53 2 830,66 1 977,06
Pareigybių skaičius (2021 m.) 1 2 10 5 20
2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 3 991,64 2 198,64 1 756,34 4 093,80 3 576,37

 

* Nuo 2021-09-16 Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos vyriausieji specialistai paskirti patarėjais