Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m. 

2023 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 

2023 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 

2022 m. 

2022 m. finansinės ataskaitos rinkinys  

2022 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 

2022 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 

2022 m. I ketvirčio finansinė ataskaita  

2021 m. 

2021 m. finansinės ataskaitos rinkinys  

2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 

2020 m. 

2020 m. patikslintos finansinės ataskaitos 

2020 m. finansinės ataskaitos rinkinys  

2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 

2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 

2019 m. 

2019 m. finansinės ataskaitos rinkinysgautinų sumų ataskaita 

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaitagautinų sumų ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m.

2018 m. finansinės ataskaitos rinkinys  

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m.

2017 m. finansinės ataskaitos rinkinys  

2017 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2016 m.

2016 m. finansinės ataskaitos rinkinys  

2016 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 

2016 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 

2016 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 

2015 m.

2015 m. finansinės ataskaitos rinkinys 

2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2015 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2014 m.

2014 m. finansinės ataskaitos rinkinys

2014 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2014 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2014 m. I ketvirčio finansinė ataskaita