Atviri duomenys

Atviri duomenys (angl. Open Data) dažniausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam, pakartotiniam, naudojimui.

VRKIS aplikacijų programavimo sąsaja (API) išorinėms sistemoms,  (2020-09-10)

 

Atviri balsavimo rezultatų duomenys

Atviri rinkimų teritorijų GIS duomenys

Atvykę balsuoti rinkėjai pagal amžiaus grupes ir lytį

Reitingavimo duomenys, nurodyti balsavimo biuleteniuose

Rinkimų apygardų ir apylinkių sąrašas ankstesniuose rinkimuose

 

Duomenų rinkiniai portale RINKĖJO PUSLAPIS

Geografinių atvirų duomenų portalas

***

Duomenų teikimo sąlygos

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos tvarkomi atviri duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenimis galite naudotis jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
  • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją).

***

Prašome pateikti savo atsiliepimus ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę el. paštu info@vrk.lt