Atviri duomenys

Atviri duomenys (angl. Open Data) dažniausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam, pakartotiniam, naudojimui.

VRKIS aplikacijų programavimo sąsaja (API) išorinėms sistemoms,  (2023-02-06)

 

 

Atviri balsavimo rezultatų duomenys

Atviri rinkimų teritorijų GIS duomenys

Atvykę balsuoti rinkėjai pagal amžiaus grupes ir lytį

Reitingavimo duomenys, nurodyti balsavimo biuleteniuose

Rinkimų apygardų ir apylinkių sąrašas ankstesniuose rinkimuose

 

Duomenų rinkiniai portale RINKĖJO PUSLAPIS

Geografinių atvirų duomenų portalas

 

Lietuvos atvirų duomenų portale atverti duomenų rinkiniai:

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymas
1. Rinkėjų skaičius sąraše ir atvykę balsuoti rinkėjai pagal lytį ir amžiaus grupes Rinkėjų skaičius sąraše ir atvykę balsuoti rinkėjai pagal lytį ir amžiaus grupes. Kiekvienoje amžiaus grupėje (18 - 24 m.; 25 - 29 m.; 30 - 34 m.; 35 - 44 m.; 45 - 54 m.; 55 - 64 m.; 65 - 74 m.; 75 - 79 m.; nuo 80 m.) nurodomas rinkėjų (vyrų ir moterų) skaičius ir atvykusių balsuoti rinkėjų (vyrų ir moterų) skaičius.
2. Kandidatus iškėlusios partijos, politinės organizacijos Rinkimuose dalyvavusių kandidatų duomenys, nurodantys kuri politinė organizacija ir kurioje apygardoje iškėlė kandidatą, ar kandidatas išsikėlė pats.
3. Rinkimų apylinkės ir apygardos Rinkimų apylinkių ir apygardų duomenys, kuriuose nurodytas rinkėjų skaičius apylinkėse, apygardose ir savivaldybėse, balsavimo būstinės, jų koordinatės.
4. Balsavimo rezultatai rinkimuose ir referendumuose Balsavimo rezultatai rinkimuose ir referendumuose
5. Kandidatų pirmumo balsai Kandidatų gautų pirmumo balsų skaičius rinkimų apylinkėse.
6. Kandidatų reitingavimo duomenys, nurodyti balsavimo biuleteniuose Balsavimo biuleteniuose nurodyti pirminiai reitingavimo duomenys. Nustatant kandidatų gautus pirmumo balsus dalis duomenų yra neskaičiuojami (tame pačiame biuletenyje besidubliuojantis kandidato numeris, nesantys kandidatų numeriai, išbrauktų kandidatų numeriai).
7. Aktuali sudėtis (Respublikos Prezidentas, Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių merai) Išrinktų politikų aktuali sudėtis (Respublikos Prezidentas, Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių merai)
8. Politinės kampanijos pajamos Politinės kampanijos pajamos
9. Politinės kampanijos išlaidos, skolų įsipareigojimai Politinės kampanijos išlaidos, skolų įsipareigojimai
10. Politinės kampanijos dalyvių reklamos duomenys Politinės kampanijos dalyvių duomenys apie politinę reklamą (paslaugų teikėjai, reklamos laikas, forma ir turinys)
11. Politinės organizacijos gauti narių mokesčiai Politinės partijos, politinio komiteto gauti nario mokesčiai per ataskaitinius metu.
12. Kandidatų ir kandidatų sąrašų iškėlimo parėmimas Kandidatų ir kandidatų sąrašų iškėlimo parėmimas rinkėjų parašais, pateiktais elektroniniu būdu

 

 

***

Duomenų teikimo sąlygos

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos tvarkomi atviri duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenimis galite naudotis jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
  • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją).

***

Prašome pateikti savo atsiliepimus ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę el. paštu info@vrk.lt