Leistini aukų ir nario mokesčių dydžiai

Nuo 2012 metų juridiniai asmenys negali aukoti nei politinėms partijoms, nei politinės kampanijos dalyviams.
Fiziniai asmenys gali aukoti tik politinės kampanijos dalyviams.

Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). 
Aukotojo paaukotų piniginių aukų suma, per rinkimų politinę kampaniją vienam savarankiškam dalyviui neviršijanti 0,03 rinkimuose taikomo VMDU dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties, yra laikoma maža auka.

Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.

Politinės partijos narys per metus politinei partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 VMDU dydžių. Bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų. Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčių politinei partijai suma per metus viršija 360 eurų, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas (nuo 2014-01-01).

 

Metai Taikomas VMDU Mažos aukos dydis Leistinas fizinio asmens aukos dydis Leistinas kandidato aukos savo politinei kampanijai finansuoti dydis  Leistinas nario mokesčio dydis per metus
Litais          
2012 2175 40 21 750

43 500

(nebuvo nustatyta)
2013 2 232 40 22 320 44 640 (nebuvo nustatyta)
2014

2 340 
(678 Eur)

40

23 400
(6 778 Eur)

46 800
(13 555 Eur)

46 800
(13 555 Eur)

Eurais          
2015 715 12 7 150 14 300 14 300
2016 757 12 7 570 15 140 15 140
2017 823 12 8 230 16 460 16 460
2018 885 12 8 850 17 700 17 700
2019 970 12 9 700 19 400 19 400
2020  1 359 12 13 590 27 180 27 180
2021 1 524 12 15 240 30 480 30 480
2022
(iki 2022-08-31)
1 679 12 16 790 33 580 33 580
2022
(nuo 2022-09-01)
1 598 50 15 980 31 960 33 580

*- Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje  savo politinei kampanijai finansuoti gali paaukoti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.

Iki 2012-01-01 pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalį, vienas fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę aukoti politinėms partijoms ar politinės kampanijos dalyviams, per kalendorinius metus galėjo paaukoti kiekvienai politinei partijai auką, neviršijančią 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Jeigu tais pačiais metais vyko politinė kampanija, fizinis arba juridinis asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui galėjo paaukoti per šią politinę kampaniją auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.

Iki 2022-08-31 aukų dydžiai politinėms kamapnijoms skaičiuoti pagal praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio VMDU, nuo 2022-09-01  - pagal praėjusių kalendorinių metų trečio ketvirčio VMDU

 

Metai Taikomas VMDU, Lt Leistinas aukos dydis, Lt
2011 2 121 42 420
2010 2 118 42 360