Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai (sąlygos, įvykiai, aplinkybės) sudarys galimybes korupcijai pasireikšti.

Antikorupcinė analizė ir vertinimas atliekami vadovaujantis:

VRK kasmet teikia motyvuotą išvadą Specialiųjų tyrimų tarnybai apie einamaisiais metais atliktos jos bei jos reguliavimo sričių antikorupcinės analinės ir vertinimo rezultatus: 

2015 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2016 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2017 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2018 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės