Kortelės spausdinimas

Rinkėjo kortelę galite atsispausdinti Vyriausiosios rinkimų komisijos internetiniame puslapyje RINKĖJO KORTELĖS SPAUSDINIMAS

Norėdami išsispausdinti rinkėjo kortelę, turite nurodyti (įrašyti) savo asmens kodą, vardą, pavardę (pagal pasą, asmens tapatybės kortelę), paso arba asmens tapatybės kortelės numerį. Patikrinus, ar įrašyti duomenys atitinka Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, Jums suteikiama galimybė išsispausdinti rinkėjo kortelę. Jeigu nurodomi nepilni ar neteisingi duomenys, leidžiama nurodyti (įrašyti) savo asmens duomenis pakartotinai. Asmens duomenis pakartotinai galima įrašyti tris kartus. Išsispausdintą rinkėjo kortelę pasirašykite.

Taip pat Jūs galite sužinoti savivaldybės, kurioje turite balsuoti, apylinkę, į kurios rinkėjų sąrašą esate įrašytas. Norėdamas sužinoti šiuos duomenis, turite nurodyti (įrašyti) savo vardą, pavardę ir asmens kodą (pagal pasą, asmens tapatybės kortelę), paso arba asmens tapatybės kortelės numerį.

Su išsispausdinta ar surašyta ir pasirašyta rinkėjo kortele galite balsuoti paštu (specialiuose paštuose), iš anksto, namuose arba rinkimų dieną balsuoti šioje rinkėjo kortelėje nurodytoje rinkimų apylinkėje.