Komisijos ir darbo grupės

Nuolatinė Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupė (sudaryta VRK 2017-07-25 protokoliniu sprendimu):

              A. Žilinskienė (vadovė) – VRK narė

              S. Misevičienė – VRK pirmininko pavaduotoja-sekretorė

               V. Vobolevičius – VRK narys