Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupė dėl Partijos Tvarka ir teisingumas 2020 m. liepos 22 d. kreipimesi nurodyto galimo savivaldybių tarybų narių priesaikų sulaužymo (sudaryta 2020-07-23 posėdyje):

Sudėtis: Olga Kilkinova (VRK narė)

               Andrius Puksas (VRK pirmininko pavaduotojas)

               Aistė Žilinskienė (VRK narė)