Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupė dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos bei atskirų jos narių galimo rinkėjų papirkimo, Lietuvos lenkų sąjungos netiesioginės politinės reklamos ir rinkimų principų pažeidimo aplinkybių patikslinimo ir jų vertinimo (sudaryta 2023-02-27 posėdyje)

Sudėtis:
Gitana Matiekuvienė (VRK narė, darbo grupės vadovė)
Jolita Baušytė (VRK narė)
Justas Pankauskas (VRK narys)
Teisės ir tyrimų ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių tarnautojai.

 

Tarpinstitucinė Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupė

Sudėtis:
Edmundas Sakalauskas (VRK darbuotojas)