Kitų ES valstybių narių piliečių dalyvavimas rinkimuose į Europos Parlamentą

English version

Rinkimų į Europos Parlamentą teisę taip pat turi nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris deklaravo gyvenamąją vietą ir kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre iki nustatytosios dienos. Nustatytoji diena yra diena, kurią iki rinkimų yra likusios 65 dienos (2009-04-03).

Pagal Europos Sąjungos direktyvą (93/109/EB) ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymą Jūs, kaip ir visi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turite teisę pasirinkti, kurioje valstybėje balsuosite - Lietuvoje ar valstybėje, kurios pilietis esate. Jūs negalite tuose pačiuose rinkimuose balsuoti du kartus.

Jeigu nuspręsite balsuoti valstybėje, kurios pilietis esate, dėl balsavimo turėtumėte kreiptis į savo šalies diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą.

Jeigu nuspręsite rinkti Europos Parlamento narius į Lietuvos Respublikai skirtas vietas, Vyriausiajai rinkimų komisijai turite pateikti užpildytą oficialią Deklaraciją dėl pasirinkimo balsuoti 2009 m. birželio 7 d. rinkimuose į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje.

Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi užpildytą Deklaraciją, įrašys Jus į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus ir šalies, kurios pilietis Jūs esate, rinkimų organizatoriams išsiųs prašymą išbraukti Jus iš tos šalies rinkėjų sąrašų.

Deklaraciją  galima atsiųsti paštu arba pristatyti Vyriausiajai rinkimų komisijai adresu:

Vyriausioji rinkimų komisija, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius-2. Telefonai pasiteirauti Vilniuje: 239 6193, elektroninis paštas: miskac@lrs.lt, interneto puslapis http://www.vrk.lt/.

Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos 18 valandos kreipiasi neįrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą asmuo, kuris raštu patvirtina, kad šiuose rinkimuose nėra balsavęs nei kitoje valstybėje, nei paštu ar kitoje rinkimų apylinkėje Lietuvos Respublikoje, ir pateikia Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę patvirtinantį dokumentą su jame įrašytu gyvenamosios vietos adresu arba pilietybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi būti priskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai), apylinkės rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka leidžia jam balsuoti.

Deklaracija dėl pasirinkimo balsuoti 2009 m. birželio 7 d. rinkimuose į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje