Kandidato į Seimo narius pareiškiniai dokumentai

Pagal įstatymą asmuo turi įteikti apygardos rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 PASTABOS

 Pirmiausia pareiškiniai dokumentai pildomi elektroniniu būdu portale Rinkėjo puslapis ir tik po to teikiami apygardos rinkimų   komisijai popieriniai dokumentai su parašais. Pastabose nurodyta, kokie dokumentai užpildomi tik sistemoje ir popierinių   teikti NEREIKIA.

 1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius                              vienmandatėje rinkimų apygardoje;

 Forma pridedama,

 Vienmandačių rinkimų apygardų sąrašas pridedamas.

 2. Įsipareigojimą;

 Forma pridedama.

 3. Anketą; 

 Forma pridedama.

 4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą;

 Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2019   metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų   gavimas iš VMI automatiniu būdu Rinkėjo puslapyje. Šie   dokumentai teikiami tik sistemoje, popierinių   teikti NEREIKIA!

 5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą;

 6. Privačių interesų deklaraciją;

 Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma   deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal   VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu   deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „151 –   kandidatas į Seimo narius". Užpildžius deklaraciją Seimo   rinkimams, dokumentas automatiniu būdu   gaunamas Rinkėjo puslapyje ir lieka tik sistemoje,   popierinio teikti NEREIKIA!

 7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus;

 Forma pridedama.

 8. Fotonuotrauką;

 Reikalavimai nuotraukai: raiška - ne mažiau 300 DPI,   fotonuotraukos fone neturi būti kitų asmenų ar simbolių   Teikiama tik sistemoje.

 9. Biografiją;

 Forma pridedama.

 10. Trumpą rinkimų programą;

 Pagal VRK nustatytą tvarką - iki 1 800 spaudos ženklų   (su tarpais). Rinkimų   programa word formatu prikabinama sistemoje.

 11. Įgaliojimą atstovauti kandidatui apygardos rinkimų komisijoje;

 Forma pridedama.

 12. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti                  kandidatu, sumokėjo rinkimų užstatą;

 

 Gali būti dokumento kopija,

 Informacija apie rinkimų užstatą pridedama.

 Rinkimų užstatą mokėti iš rinkimų sąskaitos draudžiama.

 13. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą;

 Forma pridedama.

 14. Apygardos rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius           dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo           lapus

 

 Apygardos rinkimų komisija išduoda kandidatui ne   mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų   parašų rinkimo lapų.

 Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
 2020 m. rugpjūčio 27 d.17 val.