Asmens, nusprendusio išsikelti kandidatu į seimo narius, pareiškinių dokumentų pateikimo apygardos rinkimų komisijai sąrašas

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

 prasideda 2016 m. liepos 16 d.

baigiasi – 2016 m. rugpjūčio 5 d. 17 00 val.

Iki 2016 m. liepos 16 d. asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius, turi būti užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

PAGAL ĮSTATYMĄ ASMUO TURI ĮTEIKTI APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI ŠIUOS PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS: (Įstatymo 38 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai)

PASTABOS

 

1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje

Rekomenduojama forma pridedama 

Apygardų sąrašas pridedamas 

2. Įsipareigojimą

Forma pridedama 

3. Anketą

Forma pridedama 

4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą

Išrašai už 2015 metus  

Išrašų formų pavyzdžiai pridedami  

5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą

6. Privačių interesų deklaraciją

Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles ir formas  www.vtek.lt

7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis

Forma pridedama 

8. Kandidato fotonuotrauką

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI

9. Autobiografiją

Maždaug 3000 ženklų

10. Trumpą rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

11. Įgaliojimus jam atstovauti Vyriausiojoje ir tos apygardos rinkimų komisijose

Rekomenduojama forma pridedama 

12. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, sumokėjo rinkimų užstatą

Gali būti dokumento kopija

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama 

13. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Rekomenduojama forma  pridedama. 

14. Apygardos rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo lapus

 

Formos pavyzdys pridedamas 

Apygardos komisija išduoda kandidatui ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
2016 m. rugpjūčio 29 d.