Jurgita BRUŽAITĖ

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – dokumentų ir personalo valdymas. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

4. Duomenų ir dokumentų valdymas, personalo dokumentų rengimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą. 

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais. 

7. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus. 

8. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą. 

9. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. 

10. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą. 

11. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą. 

12. Atlieka gaunamų/siunčiamų dokumentų registravimą, sisteminimą ir klasifikavimą. 

13. Tvarko įstaigos dokumentų valdymo sistemą. 

14. Koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių, gaisrinės saugos priemonių, mokymų organizavimą ir vykdymą. 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.2. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai; 

arba: 

16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.4. darbo patirties sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas; 

16.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

17.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4;

17.2. Organizuotumas – 4;

17.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4;

17.4. Analizė ir pagrindimas – 4; 

17.5. Komunikacija – 5. 

18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

18.1. informacijos valdymas – 4;

18.2. orientacijos į aptarnaujamą asmenį – 4.

19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

19.1. veiklos planavimas – 4.