Išrinktų kandidatų pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir tautybę

Statistiniai duomenys apie 2008 m. išrinktų Seimo narių pasiskirstymą pagal lytį, amžių ir gimimo metus.

Į 2008-2012 m. Seimą buvo išrinta 26-ios moterys (18,44%) ir 115-a vyrų (81,56%).