Išankstinis balsavimas savivaldybėje

LR Prezidento rinkimai vyks 2009 m. gegužės 17 d. Jei prireiks antrojo rinkimų turo, jis planuojamas kartu su Europos Parlamento rinkimais 2009 m. birželio 7 d.

Balsuoti iš anksto gali tie rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Rinkėjų balsavimą iš anksto organizuoja savivaldybės rinkimų komisijos.

Balsuojant iš anksto savivaldybėje su savimi būtina turėti rinkėjo pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

LR Prezidento rinkimai

Balsuoti savivaldybėje galima 2009 m. gegužės 13-14 d. nuo 12 iki 20 val.

Rinkimai į Europos Parlamentą

Balsuoti savivaldybėje galima 2009 m. birželio 3-4 d. nuo 12 iki 20 val.