Įrašymas į rinkėjų sąrašą

Iki 2008 m. rugsėjo 22 d. baigiamas rinkėjo pažymėjimo įteikimas.

Rinkėjų sąrašų sudarymas

Rinkėjas, kuris laiku negavo rinkėjo pažymėjimo, arba kuriam buvo išduotas netikslus rinkėjo pažymėjimas, apie tai privalo nedelsdamas pranešti apylinkės rinkimų komisijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvena, bei pateikti rinkimų komisijai savo pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu rinkėjas yra įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, jam komisija išduos naują rinkėjo pažymėjimą.

Jeigu rinkėjas neįrašytas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet rinkėjo gyvenamosios vietos adresas pagal gyventojų registro duomenis yra priskirtas šiai rinkimų apylinkės teritorijai, arba rinkėjas pateikia kitų įrodymų, kad jis gyvena šios rinkimų apylinkės teritorijoje, apylinkės rinkimų komisija pateikia rinkėjui užpildyti nustatytos formos prašymą įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (arba šį prašymą užpildo apylinkės rinkimų komisijos narys).

Apygardos rinkimų komisija gali išrašyti rinkėjo pažymėjimą kitos rinkimų apygardos rinkėjų sąraše įrašytam rinkėjui, jeigu jis negali parvykti į nuolatinę gyvenamąją vietą ir jo pasiimti. Tam rinkėjas turi parašyti prašymą.

Rinkėjus, neįrašytus į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, į apylinkę ragintume kreiptis iki 2008 m. spalio 2 d. Galutiniai rinkėjų sąrašai tvirtinami iki 2008 m. spalio 5 d.

Rinkėjų sąrašų tikslinimas sudarius galutinius rinkėjų sąrašus

Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinio rinkėjų sąrašų patvirtinimo (bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos 18 val.) kreipiasi neįrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą rinkėjas ir pateikia Lietuvos Respublikos piliečio pasą su jame įrašytu gyvenamosios vietos adresu arba pasą ar asmens tapatybės kortelę bei dokumentą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi būti paskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai), apylinkės rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir leidžia jam balsuoti nustatyta tvarka.

LR Seimo rinkimų rinkėjų sąrašų sudarymo ir naudojimo taisyklės

Rinkėjo, kuris gyvena rinkimų apylinkės teritorijai priskirtu adresu, tačiau neįrašyto į apylinkės rinkėjų sąrašą, balsavimo Seimo rinkimuose taisyklės

Informacija studentams:

Studentai, gyvenantys ne tuo adresu, kurį yra deklaravę, arba iš viso nedeklaravę jokio gyvenamosios vietos adreso, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją dėl prašymo pateikimo apylinkės rinkimų komisijai įrašyti juos į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Įstaigos administracija turi pasirūpinti tokių asmenų sąrašo sudarymu ir pateikimu apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše nurodoma studento vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris ir įteikiama apylinkės rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 1 d.

Informacija rinkėjams, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą:

Rinkėjas, kuris po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į rinkimų apygardos komisiją arba į apylinkės rinkimų komisiją dėl įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą ir pateikia seniūnijos išduotą pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gali būti įrašytas į apylinkės, kurios teritorijoje yra savivaldybės pastatas, rinkėjų sąrašus. Toks rinkėjas balsuoja nustatyta tvarka.

Apylinkių sąrašas, kuriose gali balsuoti rinkėjai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 2008 m. Seimo rinkimuose ir referendume dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo