Informacija viešosios informacijos skleidėjams ir rengėjams

Politinės reklamos skleidimą reglamentuojama Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.

Įstatymo 18 straipsnis numato, kad Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, kurie ne vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų, referendumo, tai yra rugpjūčio 28 d., turi būti pateikti žurnalistų etikos inspektoriui. Šis įkainius nedelsdamas skelbia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto tinklalapyje. Įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti tik su žurnalistų etikos inspektoriaus sutikimu. Užsakymai politinei reklamai gali būti priimami ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo įkainių ir sąlygų pateikimo žurnalistų etikos inspektoriui.

Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali atsisakyti skleisti politinę reklamą, kurioje yra kitus kandidatus ir politines partijas kompromituojančios medžiagos, jeigu atsisakoma prisiimti galimas atsakomosios nuomonės paskleidimo išlaidas.

2008 m. liepos 30 d. posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija  patvirtino Politinės reklamos skleidimo rekomendacijas.

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija teikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai du (tris) kartus:

iki 2008 m. spalio 2 d.

likus 10 dienų iki rinkimų, referendumo dienos

iki 2008 m. spalio 21 d.

likus 5 dienoms - jeigu vyksta pakartotinis balsavimas

iki 2008 m. lapkričio 13 d.

po rinkimų rezultatų nustatymo praėjus 25 dienoms

iki 2008 m. lapkričio 27 d.

po rinkimų rezultatų nustatymo praėjus 25 dienoms (jei vyksta pakartotinis balsavimas)

Vyriausioji rinkimų komisija yra parengusi programinę įrangą deklaracijų pildymui. Viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo atstovas pasirašo Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį ir Pasižadėjimą. Sutartį galima pasirašyti su Vyriausiąja rinkimų komisija (sutartis, pasižadėjimas) arba rinkimų apygardos komisija (sutartis, pasižadėjimas).
Pasirašius sutartį ir pasižadėjimą, viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo atstovas registruojamas sistemos LitVote vartotoju, jam suteikiamas slaptažodis, prisijungimo adresas ir sertifikatas.
Pagal Viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo įvestus duomenis suformuojama Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija. Atspausdinta, patikrinta ir pasirašyta deklaracija teikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai.

VRK sprendimai, reglamentuojantys politines kampanijas

Vyriausioji rinkimų komisija
Gedimino pr. 53, III rūmai, 214 kab.
01109 Vilnius

faksas 2396960