Informacija viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams

2009 m. Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija

Politinės reklamos skleidimą reglamentuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsniai.

Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama skleisti politinę reklamą:
1) neatlygintinai;
2) garso ir vaizdo kūriniais (reklaminiais filmukais, filmais) per radiją ir televiziją;
3) pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje;
4) jeigu jos paskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

Apie šiuos draudimus ir kitus politinės reklamos skelbimo visuomenės informavimo priemonėse reikalavimus plačiau skaitykite Vyriausiosios rinkimų komisijos 2009 m. vasario 25 d. posėdyje patvirtintose rekomendacijose „Politinė reklama žiniasklaidos priemonėse".

Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis numato, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, kurie ne vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų, tai yra balandžio 2 d. Respublikos Prezidento rinkimuose ir balandžio 23 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, turi būti pateikti žurnalistų etikos inspektoriui. Šis įkainius nedelsdamas skelbia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto tinklalapyje. Įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti tik žurnalistų etikos inspektoriaus sutikimu. Užsakymai politinei reklamai gali būti priimami ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo įkainių ir sąlygų pateikimo žurnalistų etikos inspektoriui.

Vienodi politinės reklamos įkainiai ir sąlygos taikytini visiems politinės kampanijos dalyviams nepaisant to, ar politinė reklama užsakoma tiesiogiai, ar per reklamos agentūras. Nuolaidos politinei reklamai (atsižvelgiant į politinės reklamos apimtį, periodiškumą ir pan.) gali būti taikomos visiems politinės kampanijos dalyviams, jei jos deklaruotos žurnalistų etikos inspektoriui pateikiant įkainius ir sąlygas.

Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali atsisakyti skleisti politinę reklamą, kurioje yra kitus kandidatus ir politines partijas kompromituojančios medžiagos, jeigu atsisakoma prisiimti galimas atsakomosios nuomonės paskleidimo išlaidas.

Įstatymas numato, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti deklaracijas apie paskelbtą politinę reklamą. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija - Vyriausiajai rinkimų komisijai privalomas pateikti pranešimas. Šiame pranešime viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja politinės kampanijos laikotarpiu paskelbtą politinės kampanijos reklamą, nurodo paskelbtos politinės reklamos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir politinės kampanijos dalyvį, kurio interesais politinės kampanijos reklama buvo paskelbta, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, apmokėjusį už politinės reklamos paskleidimą.
Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai kelis kartus:

iki 2009 m. gegužės 7 d.

likus 10 dienų iki Respublikos Prezidento rinkimų

iki 2009 m. gegužės 28 d.

likus 10 dienų iki rinkimų į Europos Parlamentą

iki 2009 m. birželio 18 d.

po Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymo praėjus 25 dienoms

iki 2009 m. liepos 9 d.

po rinkimų į Europos Parlamentą rezultatų nustatymo praėjus 25 dienoms

Vyriausioji rinkimų komisija yra parengusi programinę įrangą, skirtą deklaracijų pildymui. Viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo atstovas pasirašo politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį bei pasižadėjimą. Sutartį galima pasirašyti su Vyriausiąja rinkimų komisija (sutartis, pasižadėjimas) ar savivaldybės rinkimų komisija (sutartis, pasižadėjimas).
Pasirašius sutartį ir pasižadėjimą, viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo atstovas registruojamas sistemos „LitVote" vartotoju, jam suteikiami prisijungimui reikalingi duomenys.

Pagal viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo įvestus duomenis suformuojama viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija. Atspausdinta, patikrinta ir pasirašyta deklaracija pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai.