Informacija studentui

Studentai, gyvenantys ne tuo adresu, kurį yra deklaravę, arba apskritai nedeklaravę jokio, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją, kad ši apylinkės rinkimų komisijai pateiktų prašymą įrašyti tokius studentus į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Įstaigos administracija turi pasirūpinti sudarymu ir pateikimu apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše nurodoma studento vardas, pavardė, asmens kodas ir įteikiama apylinkės rinkimų komisijai. Šis sąrašas prilyginamas rinkėjo prašymui (forma F5).

Taip pat studentai gali patys kreiptis į rinkimų apylinkę su užpildytu prašymu (forma F5) įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą. Sužinoti, rinkimų apylinkės kontaktus bei kuri priklauso Jūsų gyvenamuoju adresu galite čia.