Informacija studentui

Studentai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, gali balsuoti iš anksto savivaldybėje.

Balsuojant iš anksto savivaldybėje su savimi būtina turėti rinkėjo pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

LR Prezidento rinkimai:

Balsuoti savivaldybėje galima 2009 m. gegužės 13-14 d. nuo 12 iki 20 val.

Rinkimai į Europos Parlamentą:

Balsuoti savivaldybėje galima 2009 m. birželio 3-4 d. nuo 12 iki 20 val.

Studentai, gyvenantys ne tuo adresu, kurį yra deklaravę, arba iš viso nedeklaravę jokio gyvenamosios vietos adreso, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją dėl prašymo pateikimo apylinkės rinkimų komisijai įrašyti juos į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Įstaigos administracija turi pasirūpinti tokių asmenų sąrašo sudarymu ir pateikimu apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše nurodoma studento vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris ir įteikiama apylinkės rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki 2009 m.  gegužės 6 d.