Informacija studentui

Studentai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, gali balsuoti iš anksto gegužės 7 - 8 dienomis 8 - 20 val. bet kurios savivaldybės pastate. Europos Parlamento rinkimuose balsavimas iš anksto vyks gegužės 21-22 dienomis  8-20 val. bet kurios savivaldybės pastate.

Balsuojant iš anksto savivaldybėje su savimi būtina turėti rinkėjo kortelę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Studentai, gyvenantys ne tuo adresu, kurį yra deklaravę, arba iš viso nedeklaravę jokio gyvenamosios vietos adreso, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją dėl prašymo pateikimo apylinkės rinkimų komisijai įrašyti juos į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Įstaigos administracija turi pasirūpinti tokių asmenų sąrašo sudarymu ir pateikimu apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše nurodoma: studento vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris ir įteikiama apylinkės rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 4 dienos.