Informacija rinkėjams, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Rinkėjas, kuris po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į savivaldybės rinkimų komisiją arba į apylinkės rinkimų komisiją dėl įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą ir pateikia seniūnijos išduotą pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gali būti įrašytas į apylinkės, kurios teritorijoje yra savivaldybės pastatas, rinkėjų sąrašus. Toks rinkėjas balsuoja nustatyta tvarka.

Rinkėjas į apylinkės rinkimų komisiją turi kreiptis ne vėliau kaip iki balsavimo rinkimuose dienos (biržleio 7 d.) 18 val.

Sprendimas dėl rinkėjo, kuris įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, įrašymo į rinkėjų sąrašus tvarkos patvirtinimo

Apylinkių sąrašas, kuriose gali balsuoti rinkėjai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 2009 m. Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą