Informacija komisijai

REKOMENDACIJOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMUI

Rekomendacijos komisijų nariams ir stebėtojams

Balsavimo dieną negali dalyvauti komisijų nariai ir stebėtojai, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų infekcijos simptomai, arba jie yra izoliuoti.

Rankų dezinfekcinis skystis turi būti visose vietose, kur susiduriama su rinkėjais. Rankos dezinfekuojamos po kiekvieno rinkėjo.

Rekomenduojama kuo dažniau plautis rankas: pertraukėlių metu, keičiant medicinines kaukes ir pan.

Laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo (prisidengti sulenkta alkūne arba vienkartine nosine), po kosėjimo ar čiaudėjimo nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas.

Valgyti, kavos pertraukas daryti kitose patalpose.

Turi būti sudaryta galimybė matuotis kūno temperatūrą.

Jei rinkimų metu, pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai, asmuo nedelsiant nušalinamas ir turi vykti namo ar kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą arba greitąją medicinos pagalbą.

Rekomendacijos rinkėjams

Nerekomenduojama į balsavimo vietas vestis/lydėti asmenis, kurie ten nebalsuoja.

Rekomenduojama iš anksto pasirengti balsavimui, siekiant užtrukti kuo trumpesnį laiką (pasirengti dokumentus, turėti rašiklį ir kt.)

Rankos dezinfekuojamos prieš patenkant į patalpas (dezinfekuojasi patys rinkėjai arba rankos jiems nupurškiamos dezinfekciniu skysčiu).

Turi būti sudaryta galimybė pasimatuoti kūno temperatūrą.

Turinčiam simptomų balsuotojui rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba 112.

Jei turintis simptomų rinkėjas balsuoja, jam turi būti uždedamas respiratorius FFP2 (be jokių vožtuvų), o po to rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba pagal poreikį kviečiama greitoji medicinos pagalba 112.

Kvėpavimo takus dengiančių kaukių naudojimas

Komisijos nariai ir stebėtojai turi dėvėti medicinines kaukes, keisti jas sudrėkus, bet ne rečiau kaip kas 4 val.

Rinkėjams rekomenduojama atvykti dėvint kvėpavimo takus dengiančias kaukes.

Rinkėjai privalo dėvėti kvėpavimo takus dengiančias kaukes visą buvimo balsavimo patalpose laiką. 

Matomoje vietoje turi būti padėta kaukių ir pirštinių rinkėjams.

Informacijos teikimas

Gerai matomose vietose turi būti iškabinta informacija, rekomenduojant naudoti asmens apsaugos priemones ir dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei informacija, kad asmenys turintys simptomų neitų į bendras patalpas ir informuotų apie tai komisijos narį.

Saugaus atstumo laikymasis ir fizinis barjeras, kitos priemonės

Organizuojant balsavimą turi būti užtikrinamas 2 metrų atstumas tarp rinkėjų.

Turi būti reguliuojamas rinkėjų, patenkančių į patalpas, srautas.

Rekomenduojama, kad prie įėjimo būtų asmuo, kuris reguliuotų srautus, bei pastebėjęs ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomus turinčius asmenis, aprūpintų juos respiratoriais FFP2.

Kur įmanoma turi būti pažymėti atstumai: žymos ant grindų ir pan.

Turi būti vengiama tiesioginio fizinio kontakto tikrinant dokumentus, atiduodant biuletenius ir kt.

Tarp stalų turi būti išlaikyti 2 metrų atstumai arba įrengtos pertvaros tarp stalų, taip pat rekomenduojama įrengti pertvarą stalo priekyje tarp komisijos narių ir rinkėjų.

Turi būti aiškiai pažymėtos įėjimo ir išėjimo vietas, vengiant asmenų maišymosi

Stengtis užtikrinti balsuotojų judėjimą, kad nesusikirstų srautai, pvz. skirtingos įėjimo ir išėjimo vietos.

Rekomenduojama numatyti patalpą, kurioje galima būtų izoliuoti asmenį, jei pasireikštų ūmus kvėpavimo takų infekcijos simptomai.

Rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai skirtas priemones pakabinti/padėti prie įėjimo į balsavimo patalpą gerai matomoje vietoje ir prie balsavimo kabinos.

Paviršių valymas ir dezinfekcija, vėdinimas

Rekomenduojama patalpas vėdinti pagal galimybes (atidaryti langus 5 min kas 1 val. ar pan.) ir priklausomai nuo oro sąlygų.

Valyti dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptų turėklus ir pan.) ne rečiau kaip kas 2 val.

Pasibaigus balsavimui atlikti patalpų vėdinimą, valymą ir dezinfekciją pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

Bendrų daiktų naudojimas

Rekomenduojama kiekvienam rinkėjui turėti savo rašiklį.

Jei naudojami bendrai naudojami daiktai, pvz. rašikliai, jie nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno naudotojo.

Kai balsuojama namuose /ligoninėse:

Asmens apsaugos priemonės turi būti naudojamos pagal rizikos pobūdį (pagal lentelę).

Asmens apsaugos priemonės turi būti užsidedamos prieš įeinant į namus/įstaigą, nusiimamos – išėjus.

Panaudotos asmens apsaugos priemonės sudedamos į maišus, kurie užrišami ir šalinami kaip buitinės atliekos po vizitų į namus arba šalinami kaip medicininės atliekos, kai balsuojama ligoninėse.

Nusiėmus asmens apsaugos priemones plaunamos ir dezinfekuojamos rankos.

Balsavimo metu turi būti vengiama tiesioginio fizinio kontakto, tikrinant dokumentus ir paimant biuletenį.

.