Informacija kitų ES valstybių narių piliečiams ir asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, dėl dalyvavimo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose

Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi teisę Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra nuolatiniai atitinkamos savivaldybės gyventojai, ir kurie likus ne mažiau kaip 60 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę (buvo deklaravę, bet deklaravimas buvo panaikintas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą) šios savivaldybės teritorijoje arba kurie likus ne mažiau kaip 60 dienų iki rinkimų dienos yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje. Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius taip pat turi teisę ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra nuolatiniai atitinkamos savivaldybės gyventojai ir kurie turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kurie likus ne mažiau kaip 60 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę (buvo deklaravę, bet deklaravimas buvo panaikintas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą) šios savivaldybės teritorijoje arba kurie likus ne mažiau kaip 60 dienų iki rinkimų dienos buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.