III ketvirčio aukotojų sąrašai

Eil. Nr.  Politinė partija  Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų aukos Lt 
Juridinių
asmenų aukos Lt 
Bendra aukų suma Lt   Pastabos
fiziniai asmenys  juridiniai asmenys 

iš viso

1 Darbo partija 13  17  213.670  121.000  334.670   
2 "Jaunoji Lietuva"  
3 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 10.000  10.000   
4 Liberalų ir centro sąjunga 69.600  69.600   
Lietuvos centro partija  
6 Lietuvos krikščionys demokratai 900  900   
7 Lietuvos laisvės sąjunga  
8

Lietuvos liaudies sąjunga  "Už teisingą Lietuvą"  

 
9 Lietuvos lenkų liaudies partija

 2007-10-02

10 Lietuvos lenkų rinkimų akcija  
11 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 13  59.705  240.600  300.305   
12 Lietuvos nacionaldemokratų partija

 2007-10-02

13 Lietuvos rusų sąjunga   
14 Lietuvos socialdemokratų partija 6.000  124000  130.000   
15 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 2.266  2.266   
16 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga  
17 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 12  56.000  193.000  249.000   
18 Naujoji sąjunga (socialliberalai)  1.500  10.000  11.500   
19 Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 242.000  242.000   
20 Pilietinės demokratijos partija 12.000  57.000  69.000   
21  Tautinė partija LIETUVOS KELIAS  
22 Tautos pažangos partija  
23 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 35.000  46.000  81.000   
24 Smulkaus ir vidutinio verslo partija 2.231  2.231   
Iš viso 24 pateiktuose politinių partijų aukotojų sąrašuose: 33   51   84   387.006   1.115.466   1.502.472  

 

Suvestinė parengta 2007-10-03

Metinės finansinės veiklos deklaracijos
Aukotojų sąrašai: I ketvirčio, II ketvirčio, IV ketvirčio